NINIEJSZY REGULAMIN OKREŚLA ZASADY KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SKLEPU ZNAJDUJĄCEGO SIĘ POD ADRESEM www.ski24.pl

Każda osoba korzystająca z usług sklepu internetowego www.ski24.pl ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem.

§ 1. ZASTOSOWANIE

1. Witryna znajdująca się pod adresem www.ski24.pl jest sklepem internetowym i służy do prowadzenia sprzedaży na odległość za pośrednictwem sieci Internet.


2. Przedmiotem działalności sklepu internetowego 
www.ski24.pl jest sprzedaż detaliczna oraz hurtowa odzieży, sprzętu i akcesoriów sportowych oraz innych towarów, w tym również produktów personalizowanych za pośrednictwem sieci Internet.


3. Prowadzącą sklep internetowy 
www.ski24.pl – zwany dalej „Sklepem”, jest spółka „Mazur” Spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu,  ul. Krzemieniecka 116, 54 – 613 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000153682, NIP: 8992174203, REGON: 931171206, e-mail: info@ski24.pl, tel.: 71 332 96 71.


4. Niniejszy regulamin stosuje się do umów sprzedaży zawieranych między:

 • spółką „Mazur” Spółka jawna – zwana dalej „Sprzedawcą”, a 

 • nabywcami jej produktów – osobami składającymi zamówienie – zwanymi dalej „Klientami”.


5. Klientem może być osoba fizyczna będąca konsumentem, tj. osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową i osoba fizyczna niebędąca konsumentem lub osoba prawna, posiadająca zdolność do czynności prawnych.


6. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu oraz określa zasady składania zamówień w Sklepie, zawierania umów sprzedaży, dokonywania rejestracji i korzystania z konta Klienta.


7. Sprzedawca umożliwia zapisanie Regulaminu w wersji PDF na wybranym przez Klienta nośniku.


8. Przepisy dotyczące obowiązków Sprzedawcy zawierającego z Klientem umowę na odległość, zasady i tryb zawierania oraz odstąpienia od takiej umowy wynikające z Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) mają zastosowanie jedynie do Klientów będących konsumentami.


9. Sprzedaż w Sklepie prowadzona jest tylko na terenie Polski, sprzedaż poza granicami Polski możliwa jest pod warunkiem wcześniejszego porozumienia się ze Sprzedawcą.

§ 2. OPISY I ZDJĘCIA PRODUKTÓW

1. Sprzedawca udostępnia Klientom ogólną informację o produktach znajdujących się na stronie Sklepu, zawierającą opis produktu zgodnie z informacjami rozpowszechnianymi przez producenta lub dystrybutora.


2. Wygląd, w szczególności kolor produktów prezentowanych na stronie internetowej sklepu może nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu tych produktów w granicach właściwych dla rozbieżności występujących pomiędzy rzeczywistym wyglądem danej rzeczy a jej wyglądem na zdjęciu.

§ 3. INFORMACJE O KONTACH UŻYTKOWNIKA

1. Klient może złożyć zamówienie w Sklepie poprzez stronę internetową korzystając z konta Klienta, korzystając z opcji złożenia zamówienia bez rejestracji konta Klienta w Sklepie, poprzez wybranie opcji „Kontynuuj bez rejestracji” lub korzystając z opcji logowania przez portal facebook.com.


2. Rejestracja w serwisie spowoduje założenie konta Klienta, co umożliwia Klientowi sprawniejsze dokonywanie zakupów w przyszłości, sprawdzanie historii zamówień, śledzenie na jakim etapie jest realizacja zamówienia.


3. Złożenie zamówienia bez rejestracji jest możliwe bez trwałego rejestrowania danych w bazie Sklepu, warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie wszystkich wymaganych w formularzu danych, koniecznych do realizacji zamówienia.


4. Rejestracji konta można dokonać w dowolnym momencie.


5. W czasie rejestracji Klient proszony jest o zapoznanie się z regulaminem.

§ 4. ZAMÓWIENIA

1. Bieżąca obsługa Klientów prowadzona jest w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, pod numerem telefonu: 720 887 881 oraz mailowo pod adresem: info@ski24.pl.


2. Sprzedawca przyjmuje zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.


3. Zamówienie są przekazane do realizacji w dniu złożenia lub w dniu następującym po złożeniu zamówienia.


4. Zamówienia złożone w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Za dni robocze rozumie się dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.


5. W celu złożenia zamówienia należy wybrać towar, jego ilość, rozmiar i kolorystykę, a następnie kliknąć „Dodaj do koszyka”. Kolejno należy wybrać opcję „Kontynuuj zakupy” – gdy Klient zamierza złożyć zamówienie na jeszcze inne produkty lub wybrać opcję „Chcę złożyć zamówienie”. W dalszej kolejności Klient jest proszony o wybranie opcji „Zakupy bez rejestracji”, opcji logowania, opcji logowania przez portal facebook.com lub opcji rejestracji w serwisie.


6. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz podając swoje dane kontaktowe oraz dane do wysyłki. Klienci, którzy są już zarejestrowani, mogą zalogować się w serwisie i sprawdzić podane wcześniej przez siebie dane.


7. Klient wybiera sposób dostawy oraz sposób płatności, a następnie składa zamówienie w momencie wybrania opcji „Zamawiam i płacę”.


8. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę złożoną Sprzedawcy, co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z postanowieniami regulaminu.


9. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on drogą mailową, na adres podany w czasie rejestracji lub składania zamówienia, albo telefonicznie, komunikat zawierający informacje dotyczące ilości produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta (potwierdzenie złożenia zamówienia). Informacje dotyczące zamówienia są również widoczne na koncie Klienta, w przypadku gdy dokonał on rejestracji konta w Sklepie.


10. Po weryfikacji złożonego zamówienia przez dział handlowy Sklepu, Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, na wskazany przez niego adres poczty e-mail. W chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.


11. W trakcie składania zamówienia, jak i rejestracji konta w Sklepie, Klient jest zobowiązany do podania odpowiadających prawdzie danych, które będą wykorzystywane przez Sprzedawcę w celu realizacji zamówień. W przypadku powzięcia wątpliwości co do prawidłowości danych, Sprzedawca może poprosić o ich potwierdzenie drogą telefoniczną lub elektroniczną. W przypadku stwierdzenia, że podane dane są nieprawdziwe, niekompletne lub zawierają istotne błędy uniemożliwiające realizacją zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania realizacji zamówienia do czasu wyjaśnienia wątpliwości.


12. Podstawowym warunkiem realizacji zakupu towarów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.


13. W przypadkach, gdy zaistnieje konieczność uzyskania dodatkowych informacji o Klientom, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego kontaktu na wskazany przez Klienta numer telefonu. Numer ten może również służyć kurierowi do kontaktu w przypadkach trudności w dostarczeniu przesyłki lub w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia.


14. Do każdego zamówienia wystawiana jest e-faktura, a na życzenie Klienta również faktura VAT. Dokumenty sprzedażowe wysyłane są jedynie droga mailową.

15. Informujemy, iż począwszy od 1 stycznia 2020 roku zgodnie z nowym brzmieniem art.106b ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy.

Sprzedawca nie ma prawa wystawienia faktury do paragonu, który nie zawiera numeru NIP nabywcy, pomimo zgłoszenia takiego żądania przez kupującego w ustawowym terminie.

§ 5. CENY

1. Informacja o cenie zakupu towaru w Sklepie podawana jest na stronie Sklepu. Cena towaru nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu przyjęcia do realizacji zamówienia Klienta.


2. Ceny produktów w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i inne podatki.


3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży, a także do czasowego zamknięcia Sklepu. Wszelkie tego typu zmiany i działania nie mają zastosowania do zamówień złożonych przed dokonaniem zmian.

§ 6. FORMY PŁATNOŚCI I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Klient płaci cenę za zamówione produkty, wedle swego wyboru:

 • płatność on-line (przedpłata) za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych DotPay.pl (kartą kredytową, szybkim przelewem elektronicznym: lista banków jest widoczna podczas składania zamówienia);

 • płatność przy odbiorze (za pobraniem);

 • odbierając zamówiony towar w sklepie istnieje możliwość zapłaty gotówką lub kartą płatniczą.


2. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie elektronicznej za pośrednictwem DotPay, brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedawcy lub podmiotów pośredniczących w transakcji w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienia.


3. Termin realizacji zamówienia, tj. czas skompletowania zamówienia i przekazania zamówienia do wysyłki, wynosi do 2 dni roboczych od momentu:
- zaksięgowania wpłaty we właściwej wysokości na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności online;
- przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku płatności za pobraniem.


4. Zamówiony towar wraz z dowodem zakupu (oryginał faktury lub paragon) wysyłany jest na adres podany przez Klienta podczas składania zamówienia.

§ 7. DOSTAWA I KOSZTY WYSYŁKI

1. Zamówiony towar dostarczany jest do Klienta na terenie Polski na jego koszt za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS.


2. Deklarowany przez firmę kurierską czas dostawy to 1 dzień roboczy od momentu przekazania przesyłki do wysłania, w żadnym zaś razie czas dostawy nie przekroczy 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.


3. Koszty przesyłki uzależnione są od wybranej formy płatności oraz wartości zamówienia i kształtują się następująco:

 • 19 zł - w przypadku przedpłaty on-line;

 • 25 zł - w przypadku płatności za pobraniem;

 • 0 zł - w przypadku, gdy wartość zamówienia wynosi co najmniej 300 zł (niezależnie od formy płatności).

4. Koszty wysyłki zostaną automatycznie doliczone podczas wypełniania formularza zamówienia, po wybraniu opcji płatności i opcji dostawy.


5. Przed odebraniem przesyłki z od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie, to znaczy czy paczka nosi ślady uderzeń, zbić, pęknięć. Najczęściej rozpoznać można zniszczenie opakowania kartonowego po odgnieceniach, rozerwaniach, odkształceniach lub zbytnim zaplamieniu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm zabezpieczających naklejonych na przesyłkę przez pracowników Sklepu. Klient może żądać od dostawcy (tj. pracownika kuriera) sporządzenia protokołu uszkodzeń.


6. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane Klient może odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkód oraz zachować kopię protokołu.


7. Klient może również dokonać odbioru zamówionego towaru osobiście lub za pośrednictwem własnego kuriera, po uprzednim ustaleniu terminu i sposobu ze Sprzedawcą. W tym celu jednak należy skontaktować się ze Sprzedawcą na adres mailowy: info@ski24.pl.


8. Klient nie ponosi kosztów dostawy w przypadku odbioru osobistego.

§ 8. REKLAMACJE

1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe (chyba, że w opisie wyraźnie zaznaczono, że są używane), wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.


2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towarów (rękojmia za wady).


3. Jeżeli towar ma wadę Klient może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiona przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi naprawy lub wymiany. Klient będący konsumentem może żądać zamiast usunięcia wady wymiany towaru lub zamiast wymiany żądać usunięcia wady chyba, że doprowadzenie do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów.


4. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.


5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi.


6. Część towarów posiada gwarancję producenta obowiązującą na terenie całej Polski. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w karcie gwarancyjnej, o ile takowa została załączona do towaru przez producenta. Reklamacje gwarancyjne należy składać zgodnie z treścią gwarancji. Dokument gwarancji będzie przesłany wraz z towarem.


7. Zgłoszenia reklamacji można dokonać w szczególności poprzez pobranie formularza dostępnego w zakładce Reklamacje i zwroty, a następnie wypełnienie i dołączenie do przesyłki z reklamowanym towarem poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu.


8. Towar należy odesłać pod adres Sklepu: Mazur Spółka jawna, ul. Krzemieniecka 116, 54 – 613 Wrocław. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopię faktury lub dokumentu zamówienia lub w inny sposób udokumentować zakup towaru.


9. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego towaru. W przypadku uznania reklamacji wszelkie koszty usunięcia wady lub wymiany towaru obciążają Sprzedawcę.


10. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.


11. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ciągu 14 oznacza uznanie roszczeń Klienta.

12. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient będący konsumentem może w terminie 14 dni od umowy odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem:

 • produktów personalizowanych służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb klienta tj. montaż wiązań narciarskich, które wymaga trwałego nawiercenia otworów montażowych w narcie pod indywidualne dane podane przez zamawiającego.
 • kosztów wyboru sposobu dostarczenia towaru innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę – w tym przypadku Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi kosztów dodatkowych, zwrócony zostanie koszt zgodnie z najtańszym sposobem dostawy,

 • kosztów bezpośredniego zwrotu rzeczy Sprzedawcy.


2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia odebrania towaru przez Klienta lub wskazaną przez Klienta inną osobę trzecią inną, niż przewoźnik, a w przypadku, gdy:

 • na zakupiony towar składa się wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin 14 dni liczony jest od dnia dostarczenia ostatniej rzeczy, partii lub części,

 • Klientowi dostarczane jest wiele rzeczy przez czas oznaczony, termin 14 dni liczony jest od dostarczenia Klientowi pierwszej rzeczy.


3. Klient może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w szczególności na piśmie i wysłane na adres Sklepu: Mazur Spółka jawna, ul. Stalowa 94, 53 – 440 Wrocław; lub wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail Sklepu: info@ski24.pl. Gotowy formularz odstąpienia jest dostępny na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Reklamacje i zwroty”.


4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.


5. W przypadku odstąpienia od umowy poprzez złożenie oświadczenia za pomocą poczty elektronicznej, Klient niezwłocznie otrzyma potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres mailowy.


6. W przypadku odstąpienia od umowy we wskazany wyżej sposób, umowę uważa się za niezawartą, a jeżeli Klient będący konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.


7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Zwrot płatności następuje w taki sam sposób, jakiego użył Klient chyba, że Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


9. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.


10. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.


11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


12. Zwroty towaru powinny być kierowane na adres: Mazur Spółka jawna, ul. Krzemieniecka 116, 54 – 613 Wrocław. Dla ułatwienia procedury zwrotu, do odsyłanego towaru można dołączyć kopię dokumentu zakupu lub wypełniony formularz zwrotu.

§ 10. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych Klientów w Sklepie jest Mazur Spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krzemieniecka 116, 54 – 613 Wrocław.


2. Dane osobowe Klienta są umieszczane w bazie Sprzedawcy oraz przetwarzane dla celów realizacji umowy sprzedaży, w tym w szczególności operacyjnej realizacji zamówień, dostarczenia zamówionych produktów, dochodzenia należności oraz wykonywania innych uprawnień i obowiązków umownych i wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Dane są gromadzone tylko w takim zakresie w jakim to jest konieczne, dla realizacji zamówienia konieczne jest podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres dostawy.


3. Dane te nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom bez wiedzy i zgody Klienta.


4. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób do tego nieupoważnionych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych.


5. W przypadku zaznaczenia przez Klienta odpowiedniego „okienka” w Sklepie, lub w razie wyrażenia przez niego woli subskrypcji „newslettera”, Klient wyraża dodatkowo zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w celu informowania Klienta o nowych usługach lub towarach dostępnych w Sklepie. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej może być w każdym czasie cofnięta poprzez kliknięcie „rezygnuję” w stopce wiadomości e-mail.


6. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia w każdym czasie, a także mają prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

§ 11. WYMAGANIA TECHNICZNE

Minimalne wymagania techniczne wobec komputera, używanego do zakupów w Sklepie: komputer z dostępem do sieci Internet oraz poczty e-mail, wymagane oprogramowanie: komputer z systemem operacyjnym obsługującym jedną z poniższych przeglądarek internetowych: Internet Explorer 7.x i nowsze, Firefox 2.x i nowsze, Chrome 10.x i nowsze, Opera 8.x i nowsze, przeglądarka z włączoną obsługą akceptacji ciasteczek (cookies) oraz włączoną obsługą Java Script, wymagania sprzętowe: procesor klasy Pentium 233MHz lub szybszy, min. 64MB pamięci RAM, karta wideo i monitor o rozdzielczości min. 1024px w poziomie, klawiatura lub dowolne urządzenie wskazujące.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.


2. Sprzedawca może dokonać zmian w niniejszym regulaminie, przy czym zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści regulaminu na stronach Sklepu z wyraźnym określeniem daty wejścia w życie, nowego regulaminu. Informacja o planowanej zmianie regulaminu pojawi się na stronie Sklepu na 7 dni przed zamieszczeniem zmian. Zarejestrowani Klienci zostaną poinformowani o zmianach mailowo i w przypadku nie zaakceptowania zmian mogą zrezygnować z konta w Sklepie. Zmiana regulaminu w żaden sposób nie narusza praw nabytych Klientów i nie ma zastosowania do umów zawartych przed zmianą.


3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121), a w przypadku Klientów będących konsumentami dodatkowo przepisy Ustawy o prawach konsumentów (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).


4. W przypadku Klientów nie będących konsumentami nie stosuje się postanowień wskazanych w § 9. regulaminu – Odstąpienie od umowy.


5. Niedozwolone jest dostarczanie przez Klienta do Sklepu treści o charakterze bezprawnym.


6. Wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.