Twoje dane są bezpieczne.

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W ski24.pl nieustannie dążymy do zapewnienia jak najlepszej ochrony przekazywanych danych osobowych i zależy nam, aby informacje o przetwarzaniu danych osobowych były dla Was przejrzyste.

Chcemy wyjaśnić, co w praktyce oznacza RODO, o którym tyle się mówi.

W tym celu prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną, przedstawiającą najważniejsze zasady ochrony danych osobowych funkcjonujące w ski24.pl.

Dowiesz się, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe i jakie masz związane z tym prawa.

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i wątpliwości - w tym celu prosimy o kontakt drogą telefoniczną lub e-mailową.

.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które Twoje dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Mazur sp.j. ul. Stalowa 94, 53-440 Wrocław, NIP 899-21-74-203.

Możesz się z nami zawsze skontaktować za pośrednictwem adresu e-mailowego: info@ski24.pl

.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby umożliwić korzystanie ze sklepu internetowego i świadczonych przez nas usług, dopasowywać wyświetlane treści i reklamy do Twoich zainteresowań,

prowadzić pomiary jakości i skuteczności, ulepszać treści oraz usługi, informować Cię o treściach i usługach, udostępniać w serwisach przestrzeń reklamową, prowadzić działania marketingu bezpośredniego,

zapewniać bezpieczeństwo przetwarzania informacji, zarządzać systemami teleinformatycznymi oraz ochroną lub dochodzeniem roszczeń.

W przypadku świadczenia przez nas usług, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność podjęcia koniecznych działań przed zawarciem umowy, a także niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla prawidłowego świadczenia przez nas usług.

Niekiedy podstawą przetwarzania danych osobowych może być dobrowolna zgoda, o czym zawsze zostaniesz poinformowany.

Możesz zarządzać swoją zgodą, w tym ją cofnąć, bez wpływu na zgodność z prawem czynności podjętych przed jej wycofaniem.

.

Jakie uprawnienia posiadasz?

Osoby, których dane są przetwarzane, posiadają w związku z przetwarzaniem następujące prawa:

a) Prawo dostępu do swoich danych osobowych,

b) Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych,

c) Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych,

d) Prawo do przenoszenia danych osobowych,

e) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

f) Prawo do wycofania zgody, bez wpływu na zgodność z prawem czynności podjętych przed jej wycofaniem.

.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Ski24.pl, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których posiadamy ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych,

lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług przez nas oferowanych, np. przedsiębiorcom zapewniającym hosting naszych serwisów.

.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe przechowujemy jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych,

bądź gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.